Lid van

BijzonderBehoud is lid van:

ICOM; The International Counsil of Museums

RN; Restauratoren Nederland

ARA; Arts Restorers Association

 

Per februari 2014 is Ingrid Gerritsen Collectiewachter bij Collectiewacht Gelderland.