Werkwijze

U kunt bij BijzonderBehoud terecht voor conservering of restauratie van metalen (kunst)objecten. Dit kan zijn van archeologische vondst, zilveren kandelaar tot bronzen buitenbeeld. Daarnaast kunt u terecht voor conditierapporten, schaderapporten, assistentie bij tentoonstellingsopbouw/afbouw, object verzorging bijvoorbeeld tijdens verbouwing of verhuizing, registratiewerkzaamheden, beheer en behoud advies, objectverpakking en object survey.

Voor iedere opdracht worden vooraf de mogelijkheden besproken. BijzonderBehoud werkt volgens de E.C.C.O. code of Ethics (zie: e.c.c.o pdf). Vooraf wordt een offerte gemaakt. Hierin staat het voorgestelde behandelplan, prijsopgave en algemene voorwaarden.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op via info@bijzonderbehoud.nl.